Konkurs Historyczny Bee

Konkurs Historyczny Bee rozgrywany jest w trzech ligach; dla uczniów klas 5 i 6, którzy współzawodniczą ze sobą, dla uczniów 7 i 8 klasy szkoły podstawowej, a także dla uczniów 1-4 klas licealnych. Pytania zawarte w każdej rundzie, a także w teście OREK, oparte są na polskiej podstawie programowej, chociaż nie są przez nią ograniczone. Wiedza wymagana od uczestników konkursu jest wszechstronna, a poruszane zagadnienia wzbudzają w zawodnikach ciekawość świata i chęć zgłębiania kolejnych dyscyplin.

Nagrody

W tegorocznej edycji Konkursu Historycznego Bee organizowanej przez IAC Polska główną nagrodą dla najlepszych uczestników w każdej kategorii wiekowej, na poziomie regionalnym, jest bezpłatne uczestnictwo w V edycji Międzynarodowej Olimpiady Historycznej odbywającej się latem 2023 roku w Rzymie. Nagroda ta obejmuje w pełni pokryty pobyt zakwalifikowanego ucznia/ uczennicy, oraz uczestnictwo tego ucznia/uczennicy we wszystkich wydarzeniach przewidzianych w ramach konkursu.

Więcej informacji na temat Międzynarodowej Olimpiady Historycznej można znaleźć na oficjalnej stronie wydarzenia www.historyolympiad.com. Zapraszamy również do odwiedzenia naszych mediów społecznościowych, aby uzyskać aktualne informacje na temat Konkursu Historycznego Bee.

Zagadnienia

Zagadnienia Konkursu Historycznego Bee mogą pochodzić z następujących dziedzin: sztuki, religii, literatury, filozofii, geografii i polityki. Pytania dotyczą wyłącznie aspektu historycznego wymienionych dyscyplin, w okresach chronologicznych wskazanych w poniższej sekcji.

Tutaj możesz poznać formułę Konkursu Historycznego Bee, a także sposób punktacji w roku szkolnym 2022/23.

Dystrybucja pytań

Poniżej znajduje się rozkład pytań na każdym etapie konkursu. Kategoria „dowolne” oznacza, że pytanie może się odnosić do dowolnego zagadnienia z historii świata.

Liga 5-6

Test OREK (Online Regionalny Egzamin Kwalifikacyjny)

Czas trwania testu: 60 minut

 • Prehistoria i historia starożytnych cywilizacji (Egipt, Mezopotamia, Izrael, Indie, Chiny): 5 pytań

 • Starożytny Rzym i Grecja: 6 pytań

 • Średniowiecze w Europie: 6 pytań

 • Polska wczesnopiastowska, rozbicia dzielnicowego i panowania ostatnich Piastów: 6 pytań

 • Europa od Wielkich Odkryć Geograficznych do końca Oświecenia: 4 pytania

 • Polska Jagiellonów, Złoty i Srebrny Wiek: 4 pytania

 • Europa w XIX wieku: 4 pytania

 • Polska wieku rozbiorowego do 1 wojny światowej: 4 pytania

 • Europa w XX wieku: 4 pytania

 • Polska od 1 wojny światowej do porozumień Okrągłego Stołu: 4 pytania

 • Dowolne: 3 pytania

Łącznie 50 pytań wielokrotnego wyboru

Zawody Regionalne i Krajowe

Czas trwania rundy: około 20 minut

 • Prehistoria i historia starożytna (Egipt, Mezopotamia, Izrael, Indie, Chiny): 2 pytania

 • Starożytny Rzym i Grecja: 3 pytania

 • Średniowieczna Europa: 3 pytania

 • Polska panowania Piastów: 3 pytania

 • Europa od Wielkich Odkryć Geograficznych do I wojny światowej: 3 pytania

 • Polska od Jagiellonów do odzyskania niepodległości: 3 pytania

 • Europa wieku XX: 3 pytania

 • Polska od I wojny światowej do Obrad Okrągłego Stołu: 3 pytania

 • Historia obu Ameryk: 1 pytanie

 • Dowolne: 1 pytanie

 • Extra (dowolne): 1 pytanie

Łącznie 25 pytań w jednej rundzie

Każdy zawodnik uczestniczy w trzech rundach eliminacyjnych, co oznacza, że na pewno zmierzy się z trzema zestawami 25 różnych pytań o tej samej dystrybucji. Zawodnicy z odpowiednią ilością punktów otrzymują kwalifikacje do rundy finałowej. W ostatniej rozgrywce uczestnicy mierzą się z czwartym zestawem 25 pytań, również o takiej samej dystrybucji.

Liga 7-8 i liceum

Test OREK (Online Regionalny Egzamin Kwalifikacyjny)

Czas trwania testu: 60 minut

 • Prehistoria, Starożytny Wschód i cywilizacje wielkich rzek (Mezopotamia, Egipt, Izrael, Chiny, Indie): 3 pytania

 • Starożytny Rzym i Grecja (polityka, filozofia, architektura, sztuka): 6 pytań

 • Historia Afryki i Bliskiego Wschodu: 2 pytania

 • Historia Ameryki Północnej i Południowej: 2 pytania

 • Historia Azji: 1 pytanie

 • Europa wieków średnich: 6 pytań

 • Polska wczesnopiastowska, rozbicia dzielnicowego i panowania ostatnich Piastów: 3 pytania

 • Epoka od Wielkich Odkryć Geograficznych do Oświecenia: 3 pytania

 • Państwo Jagiellonów, Złoty i Srebrny Wiek Rzeczypospolitej: 3 pytania

 • Europa w czasach rewolucyjnych, ład po kongresie wiedeńskim do 1 wojny światowej: 4 pytania

 • Rzeczpospolita w wieku XVIII i czasy zaborów: 4 pytania

 • Europa w XX wieku do końca II wojny światowej: 3 pytania

 • Polska odrodzona do powstania Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej: 2 pytania

 • Okres Zimnej Wojny na świecie: 2 pytania

 • Historia kultury i sztuki: 2 pytania

 • Wielcy polscy naukowcy i artyści: 2 pytania

 • Dowolne: 2 pytania

Łącznie 50 pytań wielokrotnego wyboru

Zawody Regionalne i Krajowe

Czas trwania rundy: około 25 minut

 • Prehistoria, Starożytny Wschód i cywilizacje wielkich rzek (Mezopotamia, Egipt, Izrael, Indie, Chiny): 2 pytania

 • Historia starożytnej Grecji i Rzymu (polityka, filozofia, architektura, sztuka): 2 pytania

 • Historia świata islamu (Bliski Wschód, Afryka Północna): 1 pytanie

 • Historia Azji: 1 pytanie

 • Historia Ameryki Północnej i Południowej: 1 pytanie

 • Europa wieków średnich (Polska i cały kontynent): 4 pytania

 • Państwo Jagiellonów, Złoty i Srebrny wiek Rzeczypospolitej: 2 pytania

 • Epoka od Wielkich Odkryć Geograficznych do Oświecenia: 2 pytania

 • Rzeczpospolita u schyłku istnienia i czas zaborów: 2 pytania

 • Europa w czasach rewolucyjnych, ład po kongresie wiedeńskim do I wojny światowej: 2 pytania

 • Polska odrodzona do powstania Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej: 2 pytania

 • Europa i świat w XX wieku do końca II wojny światowej: 2 pytania

 • Okres Zimnej Wojny na świecie: 3 pytania

 • Historia kultury i sztuki: 1 pytanie

 • Wielcy polscy naukowcy i artyści: 2 pytania 

 • Dowolne: 1 pytanie

 • Extra (dowolne): 1 pytanie

Łącznie 30 pytań w jednej rundzie

Każdy zawodnik uczestniczy w trzech rundach eliminacyjnych, co oznacza, że na pewno zmierzy się z trzema zestawami 30 różnych pytań o tej samej dystrybucji. Zawodnicy z odpowiednią ilością punktów otrzymują kwalifikacje do rundy finałowej. W ostatniej rozgrywce uczestnicy mierzą się z czwartym zestawem 30 pytań, również o powyższej dystrybucji.

Materiały przykładowe

Poniżej znajdują się zestawy pytań, które pozwolą Ci zapoznać się z formułą konkursu i poziomem wymaganej wiedzy, a także dobrze przygotować się do uczestnictwa w Historycznym Konkursie Bee.

Dodatkowe przykładowe pytania

Przykładowy pakiet pytań dla starszych uczniów szkół podstawowych jest również dostępny tutaj. Przykładowy pakiet dla szkół ponadpodstawowych (w obu Ligach użyto tych samych pytań) w naszych europejskich turniejach można pobrać tutaj.

Prosimy również o zapoznanie się z informacjami na stronie www.quizbowlpackets.com (choć znacząca ilość znajdujących się tam pytań odnosi się do historii Ameryki , a także dotyczy wszystkich przedmiotów) oraz z naszymi pytaniami dla szkół średnich z USA. Proszę zauważyć, że pytania, które tu znajdziesz, zawierają więcej treści z historii amerykańskiej niż pytania, których używamy w Polsce i innych krajach Europy.