Konkurs Historyczny Bee

Konkurs Historyczny Bee rozgrywany jest w dwóch ligach; dla uczniów klas 5 i 6, którzy współzawodniczą ze sobą, a także dla uczniów 7 i 8 klasy szkoły podstawowej. Pytania zawarte w każdej rundzie, a także w teście OREK, oparte są na polskiej podstawie programowej, chociaż nie są przez nią ograniczone. Wiedza wymagana od uczestników konkursu jest wszechstronna, a poruszane zagadnienia wzbudzają w zawodnikach ciekawość świata i chęć zgłębiania kolejnych dyscyplin.

Zagadnienia

Zagadnienia Konkursu Historycznego Bee mogą pochodzić z następujących dziedzin: sztuki, religii, literatury, filozofii, geografii i polityki. Pytania dotyczą wyłącznie aspektu historycznego wymienionych dyscyplin, w okresach chronologicznych wskazanych w poniższej sekcji.

Tutaj możesz poznać formułę Konkursu Historycznego Bee, a także sposób punktacji, które są takie same dla wszystkich konkursów IAC Polska w roku szkolnym 2021/22.

Dystrybucja pytań

Poniżej znajduje się rozkład pytań na każdym etapie konkursu. Kategoria „dowolne” oznacza, że pytanie może się odnosić do dowolnego zagadnienia z historii świata.

Liga 5-6

Test OREK (Online Regionalny Egzamin Kwalifikacyjny)

 • Historia starożytna (Egipt, Mezopotamia, Izrael, Indie, Chiny): 6 pytań
 • Starożytny Rzym i Grecja: 6 pytań

 • Wczesna historia Polski i Królestwa Polskiego: 6 pytań

 • Średniowieczna Europa: 6 pytań

 • Epoka odkryć: 4 pytania

 • Europa XVII – XIX wieków: 4 pytania

 • Okres rozbiorów Polski (powstania, wydarzenia, chronologia, ludzie): 4 pytania

 • Europa XX wieku: 6 pytań

 • Polska od I wojny światowej do porozumienia Okrągłego Stołu: 4 pytania

 • Dowolne: 4

Łącznie 50 pytań wielokrotnego wyboru

Zawody Regionalne i Krajowe

 • Historia starożytna (Egipt, Mezopotamia, Izrael, Indie, Chiny): 3 pytania

 • Starożytny Rzym i Grecja: 3 pytania

 • Wczesna historia Polski i Królestwa Polskiego: 3 pytania

 • Średniowieczna Europa: 3 pytania

 • Historia obu Ameryk: 2 pytania

 • Europa XVII – XIX wieku: 2 pytania

 • Okres rozbiorów Polski (powstania, wydarzenia, chronologia, ludzie): 2 pytania

 • Wiek XX: 3 pytania

 • Polska od I wojny światowej do Solidarności: 2 pytania

 • Dowolne: 2 pytania

Łącznie 25 pytań w jednej rundzie

Każdy zawodnik uczestniczy w trzech rundach eliminacyjnych, co oznacza, że na pewno zmierzy się z trzema zestawami 25 różnych pytań o tej samej dystrybucji. Zawodnicy z odpowiednią ilością punktów otrzymują kwalifikacje do rundy finałowej. W ostatniej rozgrywce uczestnicy mierzą się z czwartym zestawem 25 pytań, również o takiej samej dystrybucji.

Liga 7-8

Test OREK (Online Regionalny Egzamin Kwalifikacyjny)

 • Średniowieczna Europa: 3 pytania

 • Średniowiecze w Polsce i okres Unii Polsko:Litewskiej: 3 pytania

 • Polska od XVI wieku do II Rzeczpospolitej Polskiej: 4 pytania

 • Europa wieków XVIII – XIX (w tym epoka oświecenia, Rewolucja Francuska, wojny napoleońskie i ład po kongresie wiedeńskim): 3 pytania

 • Polska od 1918 do Polskiej Republiki Ludowej: 4 pytania

 • Wielcy polscy naukowcy i artyści na przestrzeni dziejów, włącznie ze współczesnością: 2 pytania

 • Historia religii abrahamowych: 3 pytania

 • Starożytny Wschód i cywilizacje wielkich rzek (Mezopotamia, Egipt, Izrael, Chiny i Indie): 2 pytania

 • Starożytny Rzym i Grecja (w tym polityka, filozofia, architektura i sztuka): 2 pytania

 • Historia Ameryki Północnej i Południowej (w tym kolonizacja i niepodległość): 5 pytań

 • Historia Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej: 3 pytania

 • Wojny XX wieku i totalitaryzm w Europie: 6 pytań

 • Okres zimnej wojny na świecie: 2 pytania

 • Historia Azji: 3 pytania

 • Historia organizacji międzynarodowych (Liga Narodów, Unia Europejska, ONZ): 2 pytania

 • Dowolne: 3 pytania

Łącznie 50 pytań wielokrotnego wyboru

Zawody Regionalne i Krajowe

 • Historia średniowiecza w Polsce i Europie: 5 pytań

 • Historia Polski od XVI wieku do rozbiorów: 3 pytania

 • Rozbiory Polski do II RP: 2 pytania

 • Polska od 1918 roku do Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej: 2 pytania

 • Historia starożytnego Wschodu i cywilizacji wielkich rzek (Mezopotamia, Egipt, Izrael, Indie, Chiny): 2 pytania

 • Historia starożytnej Grecji i Rzymu, w tym polityka, filozofia, architektura i sztuka: 2 pytania

 • Historia świata islamu: 1 pytanie

 • Wiek odkryć: 1 pytanie

 • Historia obu Ameryk : kolonizacja i niepodległość: 1 pytanie

 • Europa XVIII – XIX wieku: oświecenie, rewolucja francuska, wojny napoleońskie i okres po Kongresie Wiedeńskim: 2 pytania

 • Wojny i totalitaryzmy XX wieku w Europie: 3 pytania

 • Zimna wojna: 2 pytania

 • Historia Azji: 1 pytanie

 • Dowolne: 3 pytania

Łącznie 30 pytań w jednej rundzie

Każdy zawodnik uczestniczy w trzech rundach eliminacyjnych, co oznacza, że na pewno zmierzy się z trzema zestawami 30 różnych pytań o tej samej dystrybucji. Zawodnicy z odpowiednią ilością punktów otrzymują kwalifikacje do rundy finałowej. W ostatniej rozgrywce uczestnicy mierzą się z czwartym zestawem 30 pytań, również o powyższej dystrybucji.

Warunki kwalifikacji

Kwalifikację do dalszych etapów konkursów IAC Polska warunkuje uzyskanie odpowiednio wysokiego wyniku, w porównaniu do wszystkich uczestników danego konkursu i ligi.

W przypadku testu OREK, na zawody regionalne kwalifikuje się nie mniej niż 40% najlepszych wyników.

Na zawody krajowe kwalifikację otrzyma przynajmniej 30% uczestników zawodów regionalnych.
Kwalifikacja na zawody międzynarodowe warunkowana jest wynikiem zawodów regionalnych lub krajowych; 20% osób z najwyższą punktacją na zawodach regionalnych kwalifikuje się na zawody krajowe oraz międzynarodowe.

Dokładny próg punktowy kwalifikacji na poszczególne etapy konkursu zostanie opublikowany według harmonogramu w zakładce “Wyniki”.

Materiały przykładowe

Poniżej znajdują się zestawy pytań, które pozwolą Ci zapoznać się z formułą konkursu i poziomem wymaganej wiedzy, a także dobrze przygotować się do uczestnictwa w Historycznym Konkursie Bee.

Dodatkowe przykładowe pytania

Przykładowy pakiet pytań dla starszych uczniów szkół podstawowych jest również dostępny tutaj. Przykładowy pakiet dla szkół ponadpodstawowych (w obu Ligach użyto tych samych pytań) w naszych europejskich turniejach można pobrać tutaj.

Prosimy również o zapoznanie się z informacjami na stronie www.quizbowlpackets.com (choć znacząca ilość znajdujących się tam pytań odnosi się do historii Ameryki , a także dotyczy wszystkich przedmiotów) oraz z naszymi pytaniami dla szkół średnich z USA. Proszę zauważyć, że pytania, które tu znajdziesz, zawierają więcej treści z historii amerykańskiej niż pytania, których używamy w Polsce i innych krajach Europy.