Nasze konkursy

W naszych konkursach mogą uczestniczyć wszystkie osoby uczące się w klasach 5-8 szkoły podstawowej na terenie Polski w czasie trwania zawodów. Dodatkowo w Konkursie Historycznym Bee uczestniczyć mogą także osoby uczące się w klasach 1-4 szkół licealnych. Uczestnicy podzieleni są na trzy ligi; piątoklasiści będą współzawodniczyć z szóstoklasistami, siódmoklasiści stanowią jedną ligę z ósmoklasistami, natomiast klasy 1-4 w liceum konkurują ze sobą. Uczestnictwo w jednym konkursie nie wyklucza brania udziału w innych konkursach IAC Polska. Oznacza to, że uczestnik może wystartować w Konkursie Historycznym Bee, Konkursie Geograficznym i Konkursie Przyrodniczym w jednym roku szkolnym.

Formuła konkursu

Online Regionalny Egzamin Kwalifikacyjny

Pierwszym etapem Konkursu Historycznego Bee jest online regionalny egzamin kwalifikacyjny (OREK), wypełniany samodzielnie, komputerowo online, pod nadzorem nauczycieli. Test składa się z 50 pytań jednokrotnego wyboru, o różnym stopniu trudności. W każdym pytaniu tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa.

Za poprawną odpowiedź otrzymuje się 2 punkty, za odpowiedź niewypełnioną 0, a za błędną -1. Format ten nagradza więc częściową wiedzę, a nie przypadkowe zgadywanie. Egzamin musi być nadzorowany przez nauczyciela, rodzica lub inną odpowiedzialną osobę dorosłą, która nie może udzielać pomocy zdającemu.

Online Krajowy Egzamin Kwalifikacyjny

Etap OKEK jest egzaminem składającym się ze 100  pytań jednokrotnego wyboru. Poprawna odpowiedź nagradzana jest 2 punktami, odpowiedź negatywna lub wstrzymanie się od odpowiedzi oznacza 0 punktów za dane pytanie. 

W formie papierowej, OKEK z przedmiotów przyroda i geografia będzie również oferowany uczniom biorącym udział w regionalnych konkursach historycznych. Z tego powodu ogłoszenie kwalifikacji do konkursu krajowego zaplanowane jest na 3 kwietnia 2023. 

Jeżeli uczeń danej szkoły zakwalifikował się do regionalnego konkursu historycznego, może on wziąć udział w dowolnie wybranej przez siebie formie konkursu, ale może on napisać ten egzamin tylko jeden raz. 

Zawody regionalne i krajowe

Podczas wszystkich konkursów regionalnych i krajowych IAC Polska odbywają się trzy rundy wstępne: po 30 pytań w lidze klas 7-8 i po 25 pytań w lidze klas 5-6. W każdej rundzie uczestnik znajdzie się w pokoju z 5-10 uczniami – najczęściej jest to 6 lub 7 osób. W zależności od tego, ilu uczniów bierze udział w konkursie, 2, 5 lub 10 osób z najlepszymi wynikami z połączonych rund wstępnych w każdej lidze weźmie udział w rundach finałowych. Obie ligi są całkowicie oddzielne – nie krzyżują się, również w rundach finałowych. Każda runda trwa około 20-30 minut, co dotyczy także rundy finałowej.

Formuła gry

Każdy z uczniów ma tak zwany ,,buzzer” (urządzenie do brzęczenia) i stara się być pierwszym, który go naciśnie, udzielając poprawnej odpowiedzi. Uczniowie mogą dzwonić w dowolnym momencie pytania – zachęca się ich do przerywania moderatorowi, aby to zrobić. Po zgłoszeniu się, udzielają odpowiedzi. Jeśli odpowiedź jest prawidłowa, otrzymują punkt. Jeśli nie, nie mogą już więcej dzwonić, by odpowiedzieć na to konkretne pytanie. Trzy błędne odpowiedzi kończą pytanie i w tym momencie moderator ujawnia prawidłową odpowiedź. Zazwyczaj nie ma szansy, aby stracić punkt, jeżeli uczestnik niepoprawnie odpowie na pytanie. Wyjątek stanowi sytuacja, w której zawodnik udziela złej odpowiedzi jako trzeci, co skutkuje utratą punktu (jest więc możliwe, aby mieć ujemny wynik). Jeśli pytanie zostało przeczytane do końca, trzy błędne odpowiedzi nadal będą kończyły pytanie, ale żadna kara nie zostanie naliczona.

Kiedy uczeń otrzyma 6 punktów, kończy swoją rozgrywkę w danej rundzie. Jednakże uczestnicy otrzymują bonusowe punkty w zależności od tego, jak wcześnie osiągną 6 punktów. Poniższa tabela podsumowuje strukturę bonusów:

Osiągnięcie 6 punktów na pytaniu lub przed pytaniem… Daje tyle punktów bonusowych… I tym samym tyle punktów ogółem…
Szóstym Dziewięć 15
Siódmym lub ósmym Osiem 14
Dziewiątym lub dziesiątym Siedem 13
Jedenastym lub dwunastym Sześć 12
Trzynastym a piętnastym Pięć 11
Szesnastym a osiemnastym Cztery 10
Dziewiętnastym a dwudziestym pierwszym Trzy 9
Dwudziestym drugim a dwudziestym czwartym Dwa 8
Dwudziestym piątym a dwudziestym siódmym Jeden 7
Dwudziestym ósmym a trzydziestym Zero 6

Uczestnicy dzieleni są na różne grupy w każdej z trzech rund. Po zakończeniu wszystkich trzech rund, wyniki są sumowane, a najlepsi uczestnicy kwalifikują się do finału.

Runda finałowa

W rundzie finałowej, najlepsi uczniowie rywalizują z innymi uczestnikami z ich ligi. Struktura finałów różni się w zależności od turnieju i czasu przeznaczonego na ich przeprowadzenie oraz liczby uczniów biorących udział w rywalizacji.

Styl pytań

Sprawdź stronę każdego z konkursów, aby zapoznać się z wymaganym zakresem wiedzy i rozkładem pytań, a także w celu poćwiczenia swoich umiejętności z próbnym zestawem pytań.

Kwalifikacja

Kwalifikację do dalszych etapów konkursów IAC Polska warunkuje uzyskanie odpowiednio wysokiego wyniku, w porównaniu do uczestników danego konkursu i ligi z tego samego województwa.

Dokładna wielkość grupy z każdej kategorii zakwalifikowanej do etapu regionalnego zostanie zdefiniowana po zakończeniu egzaminu OREK. Do etapu krajowego kwalifikują się uczniowie z każdej kategorii na etapie regionalnym.

Do uczestnictwa w Międzynarodowej Olimpiadzie Historycznej kwalifikuje się trójka zwycięzców każdej kategorii krajowego etapu Konkursu Historycznego Bee IAC Polska. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej www.historyolympiad.com/costs.

Kwalifikacja na zawody międzynarodowe

Uzyskanie wystarczająco wysokiego wyniku na zawodach regionalnych i krajowych oznacza kwalifikację na zawody europejskie i światowe, odpowiednie dla przedmiotu konkursu w Polsce, w tym:

Warunki kwalifikacji do kolejnych etapów zostały szczegółowo opisane w zakładce dotyczącej rejestracji.