Konkurs Geograficzny Bee

Konkurs Geograficzny Bee, podobnie jak pozostałe konkursy, będzie przeprowadzony w dwóch ligach; jedna składająca się z uczniów klas 5-6 oraz druga przeznaczona dla uczniów klas 7-8. Ten konkurs skupia się wyłącznie na wiedzy geograficznej uczestników. Pytania konkursowe opierają się na polskiej podstawie programowej, jednak mogą wykraczać poza nią. Konkurs ma na celu pobudzenie ciekawości uczestników i zmotywowanie ich do dalszego rozwoju w dziedzinie geografii. Poprzez różnorodne pytania, uczestnicy powinni dostrzec znaczenie geografii na poziomie lokalnym, krajowym i ogólnoświatowym.

Struktura

Struktura Konkursu Geograficznego Bee, a także sposób punktacji, które są wspólne dla wszystkich konkursów IAC Polska w roku szkolnym 2021/22, są dostępne tutaj.

Zakres tematyczny

W trakcie konkursu uczestnicy będą sprawdzani ze swojej wiedzy geograficznej dotyczącej całego świata. Pytania konkursowe będą obejmowały wszystkie aspekty geografii – geografię polityczną, geografię kultury, geografię fizyczną itd.

Dystrybucja pytań

Poniżej znajduje się rozkład pytań na każdym etapie konkursu. Kategoria „dowolne” oznacza, że pytanie może się odnosić do dowolnego zagadnienia z geografii świata

Liga 5-6

Test OREK (Online Regionalny Egzamin Kwalifikacyjny)

Łącznie 50 pytań wielokrotnego wyboru

 • Mapa Polski – 6 pytań

 • Krajobrazy Polski: – 6 pytań

 • Lądy i oceany na Ziemi – 6 pytań

 • Krajobrazy świata – 6 pytań

 • Ruchy Ziemi – 6 pytań

 • Współrzędne geograficzne – 6 pytań
 • Geografia Europy – 6 pytań

 • Sąsiedzi Polski – 6 pytań

 • 2 dowolne pytania

Zawody Regionalne i Krajowe

Łącznie 25 pytań w jednej rundzie

 • Mapa Polski – 3 pytania

 • Krajobraz Polski – 3 pytania

 • Lądy i oceany na Ziemi – 3 pytania

 • Krajobrazy świata – 3 pytania

 • Ruchy Ziemi – 3 pytania

 • Współrzędne geograficzne – 3 pytania

 • Geografia Europy – 3 pytania

 • Sąsiedzi Polski – 3 pytania

 • 1 dowolne pytanie

Każdy zawodnik uczestniczy w trzech rundach eliminacyjnych, co oznacza, że na pewno zmierzy się z trzema zestawami 25 różnych pytań o tej samej dystrybucji. Zawodnicy z odpowiednią ilością punktów otrzymują kwalifikacje do rundy finałowej. W ostatniej rozgrywce uczestnicy mierzą się z czwartym zestawem 25 pytań, również o takiej samej dystrybucji.

Liga 7-8

Test OREK (Online Regionalny Egzamin Kwalifikacyjny)

Łącznie 50 pytań wielokrotnego wyboru

 • Środowisko przyrodnicze Polski na tle Europy – 5 pytań
 • Społeczeństwo i gospodarka Polski na tle Europy – 5 pytań

 • Relacje między elementami środowiska geograficznego w Polsce – 4 pytania

 • Regiony Polski – 5 pytań

 • Problemy i regiony geograficzne Azji – 5 pytań

 • Japonia, Chiny, Indie, Bliski Wschód – 5 pytań

 • Problemy i regiony geograficzne Afryki – 5 pytań
 • Problemy i regiony geograficzne Ameryki Północnej i Południowej – 5 pytań

 • Problemy i regiony geograficzne Australii i Oceanii – 4 pytania

 • Geografia obszarów okołobiegunowych – 5 pytań

 • 2 dowolne pytania

Zawody Regionalne i Krajowe

Łącznie 30 pytań w jednej rundzie

 • Środowisko przyrodnicze Polski na tle Europy – 3 pytania

 • Społeczeństwo i gospodarka Polski na tle Europy – 3 pytania

 • Relacje między elementami środowiska geograficznego w Polsce – 3 pytania

 • Regiony Polski – 3 pytania

 • Problemy i regiony geograficzne Azji – 2 pytania

 • Japonia, Chiny, Indie, Bliski Wschód – 3 pytania

 • Problemy i regiony geograficzne Afryki – 3 pytania

 • Problemy i regiony geograficzne Ameryki Północnej i Południowej – 3 pytania

 • Wybrane problemy i regiony geograficzne Australii i Oceanii – 3 pytania

 • Geografia obszarów okołobiegunowych – 3 pytania

 • 1 dowolne pytanie

Każdy zawodnik uczestniczy w trzech rundach eliminacyjnych, co oznacza, że na pewno zmierzy się z trzema zestawami 30 różnych pytań o tej samej dystrybucji. Zawodnicy z odpowiednią ilością punktów otrzymują kwalifikacje do rundy finałowej. W ostatniej rozgrywce uczestnicy mierzą się z czwartym zestawem 30 pytań, również o powyższej dystrybucji.

Dodatkowe przykładowe pytania

Aby zapoznać się ze strukturą pytań zarówno do etapu kwalifikacyjnego OREK, jak i zawodów regionalnych i krajowych oraz przygotować się do konkursu, zachęcamy do przeanalizowania pytań z konkursów z poprzednich lat przeprowadzanych w Europie, dostępnych tutaj. Pytania z poprzednich lat są również dostępne pod poniższymi adresami: 2015 European Championships Question Sets, 2016 European Championships Packets. Dodatkowo, zachęcamy do zapoznania się z pytaniami na stronie www.quizbowlpackets.com, szczególnie z pytaniami z serii „Geography Monstrosity” w zakładce Collegiate.